VågaViljaVäxa

SISAG Utveckling har mångårig erfarenhet av att
arbeta med utvecklingsfrågor på individ-, grupp-
och organisationsnivå. Uppdragen kundanpassas
och utformas tillsammans med uppdragsgivaren.

 

Uppdrag som leder till utveckling

Alla uppdrag kundanpassas och utformas tillsammans med uppdragsgivare utifrån de behov och önskemål som föreligger. Uppdragen kan variera i längd och omfattning, allt från enstaka timmar till flera heldagar.
Jag åtar mig uppdrag inom följande områden:

  • Utvecklingsfrågor inom organisationer, ledningsgrupper och personalgrupper
  • Kunskapssyn, barnsyn och värdegrundsarbete
  • Ledarskap
  • Grupputveckling
  • Kommunikation
  • Stresshantering
  • Krishantering

Uppdragsgivare har hittills varit inom förskola, grundskola och specialskola samt inom bemanningsföretag.
› Kontakt för uppdrag

Handledning med fokus på processer

Jag erbjuder handledning och konsultation, enskilt och i grupp, utifrån en salutogen grundsyn. Handledningsuppdragen är processinriktade och löper över tid. Kontrakt upprättas och handledningen utvärderas regelbundet. Enstaka konsultationer kan också erbjudas och då utifrån en specifik frågeställning eller ett specifikt behov. Uppdragsgivare är chefer och ledningsgrupper, pedagoger och personalgrupper inom förskola och grundskola.
› Kontakt för handledning

Stödjande samtal

Stödjande eller coachande samtal utformas efter kundens önskemål och behov. Du kan ibland behöva en person att samtala med utanför den egna organisationen för att bearbeta egna frågor, situationer eller händelser.
› Boka tid


Om Siv Sagerberg

Jag har min bakgrund inom förskola och grundskola och har arbetat som pedagog, skolledare och verksamhetschef för Elevhälsa på barn och utbildningsförvaltning.

Skolutveckling, ledarskap och Barn i behov av särskilt stöd har varit, och är, mina fokusområden.

Förutom min pedagogiska bakgrund har jag utbildningar inom ledarskap och management, utvecklingspsykologi, samtal/kommunikation, handledning, kris- och stresshantering samt en längre psykosocial fortbildning.

Jag har mångårig erfarenhet som utbildare, konsult och handledare med uppdrag inom kommun och privat näringsliv.